Stillingsannonser

SQL-utvikler

Av 5. desember 2017 Ingen kommentarer

Bisnode er Europas ledende leverandør av løsninger innen kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200 000 virksomheter med å minimere risiko, maksimere salg og ta bedre forretningsbeslutninger. Bisnode ble startet i 1989 og er etablert i 17 europeiske land, med totalt 2.500 ansatte. I Norge er vi 210 ansatte og omsetter for ca 430 millioner. Vi holder til sentralt i flotte lokaler på Havnelageret i Oslo

Om stillingen:
Jobben som utlyses er i Systemavdelingen til markedsdelen av Bisnode Norge.

Sentralt i alle tjenestene til Marked er en database der vi vedlikeholder kontaktinformasjon (telefon, adresse, epost, status) på foretak og personer i Norge. For å oppdatere databasen henter vi informasjon fra flere kilder BRREG, Matrikkelen, Teleoperatører, Private aktører, Folkeregisteret, Posten, mm.

Knyttet opp mot denne databasen har vi flere tjenester. Web (Portal, SOAP, Rest), ajourhold (vedlikeholder kontaktdata for våre kunders kunder), uttrekk, påføring av analyse data, Vask (kopler like data med hjelp av fonetikk), mm.
Avdelingen sitter også med domeneansvaret for dataene vi vedlikeholder (næring, adresse, konsument)

Bisnode jobber hovedsakelig med Microsoft teknologi i teamet.
Databasene kjører på SQL Server 2016 import og eksport håndteres i SSIS, komplisert databehandling gjøres i C# biblioteker og CLR funksjoner/prosedyrer. I stillingen så er det viktig at man er motivert til å sette seg inn i domenet vi jobber med og jobbe med T-SQL, SSIS.

Ønsket kompetanse:
–       T-SQL (Microsoft SQL Server 2016)
–       SSIS
–       C#

Arbeidsoppgaver
-Vil være noe tilpasset kompetanse og erfaring til kandidaten, men aktuelle ansvarsområder er:

–       Bygge domene-kompetanse på konsument, bil, analysevariabler, adresse eller næring
–       Ta ansvar for kildeimport
–       Ta ansvar for eksport til kunde
–       Videreutvikle tykke Windows klienter og støttebiblioteker(C#)

Hvorfor velge Bisnode:
Bisnode fokuserer på kompetanse og trivsel og tilbyr mulighet for å jobbe med og bli god på datakvalitet. Bisnode kan tilby blant annet en fulltids Coach, fleksitid, gode personalordninger og muligheten for å jobbe opp mot et internasjonalt miljø.

Film om hva Bisnode gjør: https://www.youtube.com/watch?v=cj-cnEMu5uE

Søknad og CV sendes til walbeck@linkinternational.no. Merk mail med: «java-frontend»

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Link International ved

– Rådgiver Espen Lande Walbeck, T: 97 77 30 14 // walbeck@linkinternational.no eller
– Partner og Rådgiver Yvonne Berg, T: 414 17 017 // berg@linkint.no

Alle henvendelser til Link International behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.