Stillingsannonser

Planleggings- og optimeringsanalytiker

Av 1. februar 2018 Ingen kommentarer

Unibuss AS er et busskonsern som kjører rutebuss i Oslo, Akershus, Vestfold og i Oppland. Unibusskonsernet omfatter også Unibuss Tur og Unibuss Ekspress (Lavprisekspressen.no og flybuss til Torp, Gardermoen og Værnes).  Unibuss har om lag ca. 1800 ansatte fra over 50 nasjoner og med en omsetning på ca. 1.700 mill. kr. Unibuss står foran mange store og spennende utfordringer. Vekst i markedet, teknologiske endringer og et økt miljøfokus vil prege bransjen i årene fremover. Unibuss ønsker å være en nasjonal aktør som er best på buss.

Unibuss står foran mange store og spennende utfordringer. Vekst i markedet, teknologiske endringer og et økt miljøfokus vil prege bransjen i årene fremover. Unibuss har som ambisjon å være en nasjonal aktør som er best på buss. Planavdelingen er en sentral bidragsyter til at Unibuss er konkurransedyktig og drifter kostnadseffektivt gjennom optimering og utarbeidelse av rute- og tjenesteplaner.

Vi søker nå etter en dyktig analytiker innenfor planlegging og optimering som vil være med på å løfte Unibuss’ evne til å optimere rute- og tjenesteplaner både på et strategisk og operativt nivå. Vi ønsker å ansette deg som har erfaring med å bruke optimering- og planleggingsverktøy, og som liker å sette seg inn i problemstillinger samt kommer med forslag til løsning.

Arbeidsoppgaver:

 • Analysere og utvikle optimeringsstrategier
 • Utvikle og optimere ruteplaner samt tjenesteplaner med fokus på kostnadseffektivitet
 • Vedlikehold og utvikling av plan- og driftsoptimeringsverktøy
 • Simulere og analysere alternativer som skal danne beslutningsunderlag
 • Sikre riktig ressursutnyttelse ut i fra produksjon og tariffavtale
 • Bidra til forbedrings- og kvalitetsarbeid innen eget ansvarsområde, samt initiere forbedringer innenfor Unibuss generelt
 • Delta i prosjekter innenfor egne fagområder
 • Faglig ansvarlig for å gjennomføre og lede optimeringsstrategiene ved anbud og kontraktutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde, for eksempel optimering/planlegging/ matematikk. Manglende formell utdannelse kan kompenseres med relevant bransjeerfaring
 • Erfaring fra rute- og driftsplanlegging, optimering med IT-verktøy eller annen beslektet fagområde (trafikkplanlegging)
 • Erfaring fra analysearbeid
 • Gode IT-kunnskaper samt forståelse av oppbygging av planleggings- og driftssystemer
 • Erfaring fra HASTUS eller andre plan/optimeringssystemer er en fordel
 • Norsk er arbeidsspråk og må beherskes godt muntlig og skriftlig. I tillegg er det viktig med gode engelskkunnskaper
 • Interesse for kollektivtrafikk

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, løsningsorientert og evner å se behov for forbedringer innenfor eget ansvarsområde.
 • Du er selvstendig, men trives også med å jobbe i team. Gode samarbeidsevner er en selvfølge.
 • Du kan sette deg hurtig inn i nye oppgaver og problemstillinger
 • Du er initiativrik, fleksibel, analytisk og strukturert.
 • Du evner å argumentere for eget arbeid og forankre dette samt gjennomføre det som besluttes

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver hos en konkurranseorientert og samfunnsviktig arbeidsgiver
 • Et arbeidsmiljø som legger vekt på trivsel med takhøyde, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Sterkt rabatterte reisekort for kollektivreiser på Ruters rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie

Arbeidssted er Oslo. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Link International bistår Unibuss i denne rekrutteringsprosessen.  For ytterligere informasjon om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte rådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283 eller mail bragstad@linkinternational.no.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver, i innledende fase.