Aktuelt

Hvordan komme Top of Mind hos dine kunder ?

Av 14. februar 2018 Ingen kommentarer

Kunder i dag ønsker i mindre grad enn tidligere å møte selgere på generelt grunnlag for å diskutere mulige behov og mulige nye løsninger. Trenden er at kundene selv ønsker å skaffe seg informasjon om mulige løsninger når et problem eller behov oppstår. Deretter tar de kontakt med en eller flere aktuelle leverandører. Som selger er det derfor mer viktig enn noen gang å sørge for at du er “Top of mind” hos dine kunder. Med en god Top of mind strategi sørger du for at det er deg, og ikke en dine konkurrenter, kunden først tenker på når de får et problem eller et behov som dine produkter eller tjenester kan løse.

Fortell oss hva du mener