Stillingsannonser

Prosjektsjef Infrastrukturprosjekter

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.
I 2018 er forventet produksjon ca 1,5 milliard kroner og totalt er prosjektporteføljen på ca 8 milliarder kroner. Prosjektene våre har stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Som prosjektsjef vil du bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement. Du vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. 

Infrastrukturprosjekter er geografisk delt i en avdeling i Oslo med ca 35 medarbeidere og en avdeling i Trondheim med ca 30 medarbeidere.
Vi søker nå etter en prosjektsjef som skal lede avdelingen i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • En svært viktig oppgave er å lede medarbeidere innenfor ulike fagfelt som prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, kvalitet-og sikkerhet, kommunikasjon, dokumentkontroll og kontrakt.
 • Du vil ha resultatansvar for tildelte prosjekter.
 • Du vil være en del av prosjektdirektørens ledergruppe og vi ønsker at du er en aktiv bidragsyter til utvikling, slik at avdelingen er rustet for de oppgavene som kommer i årene framover.
 • Bane NOR jobber for å ha et godt omdømme. Oppgaver skal gjennomføres på en sikker måte og med god kvalitet. Våre oppgaver skal utføres innenfor de tidsfrister som er satt og innenfor vedtatte kostnadsrammer.
 • Det forventes at prosjektsjef aktivt legger til rette for et godt arbeidsmiljø internt i avdelingen, godt samarbeid med andre enheter i Bane NOR og med eksterne bidragsytere.
 • Stillingen rapporterer til prosjektdirektør.

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse fra høgskole eller universitet
 • solid erfaring som ansvarlig leder med dokumenterte resultater fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • erfaring fra prosjektering og bygging av jernbaneanlegg er en fordel
 • erfaring fra arbeid med ulike kontraktmodeller, inkl samspillkontrakter er ønskelig
 • gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • evne til å finne gode løsninger knyttet til suksessfaktorene kost, tid og kvalitet
 • evne til å motivere og dyktiggjøre andre
 • tenke langsiktig og samtidig jobbe strukturert for å oppnå mål og resultater
 • initiativrik, innovativ og besluttsom
 • evne til å se enkeltindivider, men også bygge team som spiller hverandre gode
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling med personal og fagansvar
 • Gode utviklingsmuligheter i Bane NOR
 • Dyktige kolleger og engasjerte fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med NSBs tog

Link International Norge AS bistår Bane NOR i denne rekrutteringsprosessen. For ytterligere informasjon om denne muligheten er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på tlf 906 59 283 eller Yvonne Berg på tlf 414 17 017.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt i en innledende fase.