Stillingsannonser

Integrasjonskonsulent innen systemarkitektur, design og brukeropplevelse

Fagforbundet bygger nye tjenester på nett og mobile plattformer, og har ledig stilling for en integrasjonskonsulent med solid forståelse og interesse for systemarkitektur, design og brukeropplevelse. Vi søker deg som forstår samhandling og interaksjon mellom mennesker og ny teknologi og som vil være med på å bygge opp Fagforbundets teknologiske plattform.

Dette er en nyopprettet stilling der kvalifikasjonene og motivasjonen til den som blir ansatt kan påvirke arbeidsoppgavene og funksjonen

Blant utviklingsprosjektene vi jobber med er: 

App og selvbetjeningssider for medlemmer
Vi jobber med å designe og utvikle en ny medlems-app og nye medlemssider for å forenkle medlemsopplevelsen og gjøre det lettere å komme i kontakt med Fagforbundet.

Identity management / single sign-on
Fagforbundets IdP (id.fagforbundet.no) håndterer brukernes identiteter, innlogging/autentisering og samordnet pålogging (single sign-on) til alle de medlemsrettede tjenestene. Løsningen støtter per i dag autentisering ved hjelp av SMS OTP og BankID, og skal utvides med full OpenID Connect-støtte.

Tjenesteplattform / API / back-end / integrasjoner mellom fagsystemer
Bak medlemstjenestene befinner det seg en rekke systemer med ulike grensesnitt og varierende grad av interoperabilitet. Et viktig pågående prosjekt er å etablere en helhetlig arkitektur for medlemstjenestene og utvikle et samordnet REST API for medlemstjenestene.

Medlemsserviceplattform / helpdesk og kunnskapsbase
Vi benytter Zendesk som medlemsserviceplattform og kunnskapsbase for å samordne saksbehandlingen på tvers av kanaler (e-post, kontaktskjema, Facebook osv). I forbindelse med innfasingen av Zendesk utvikles også integrasjoner mellom Zendesk og Fagforbundets medlemssystem.

Betalingsløsninger og reskontro
Kontingent og reskontro er sentrale komponenter i medlemssystemet. Vi jobber med å modernisere systemet for å gjøre det enklest mulig å være medlem.

Systemporteføljen vår er en kombinasjon av «hyllevare», skytjenester og skreddersydde applikasjoner. De skreddersydde applikasjonene driftes og utvikles av Fagforbundet i samarbeid med ulike leverandører. Applikasjonene er i hovedsak basert på Laravel og Symfony (PHP) back-end, og Angular og Vue.js front-end.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning innen informatikk, datateknikk eller relaterte fagområder. Relevant og dokumentert erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
  • Minst tre års relevant erfaring med systemutvikling, testing prototyping og relaterte fagområder
  • Det er en stor fordel om du har jobbet som konsulent
  • Kompetanse innen personvern og informasjonssikkerhet
  • Behersker eller kjenner til flere av disse verktøyene og teknologiene: Git, JavaScript/ECMAScript, SSH, MySQL/MariaDB, Redis, OpenSSL, TLS, PHP, Swift, REST, HTTP, OpenID Connect, SAML, OAuth, PKI, Linux, Ubuntu, ElasticSearch, Docker, HAProxy.

Vi tilbyr:

  • Fleksibel arbeidstid og svært gode velferdsordninger
  • Gode muligheter for trening og aktivt bedriftsidrettslag
  • Stillingen vil bli lønnet som Spesialkonsulent etter gjeldende tariffavtaler
  • Gruppelivsforsikring og pensjonsordning i KLP
  • Sommertid + fri i romjul og påske

Søknad med CV, relevante vitnemål og attester merkes «Integrasjonskonsulent» og sendes på mail til berg@linkinternational.no.

Fagforbundet er en IA-virksomhet og arbeider aktivt for å nå målsetningene i avtalen. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke

Link International bistår Fagforbundet i denne prosessen. For ytterligere informasjon om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte oss

Yvonne Berg:       414 17 017 berg@linkinternational.no
Sverre Bragstad:  906 59 283 bragstad@linkinternational.no

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, i en innledende fase også ovenfor vår oppdragsgiver.