Skip to main content
 • Heltid
 • Eidsvoll

Bane NOR

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Bane NOR har om lag 4 400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsprosjekter Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen og dobbeltspor på Arna – Bergen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 140 medarbeidere. Vi ferdigstiller nå Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, og planlegger og forbereder bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot både Hamar, Lillehammer og Halden. På Vestlandet utfører prosjektet Arna–Bergen kapasitetstiltak og driver et ekstra tunnelløp for Ulriken tunnel slik at togfrekvensen kan økes og man får et mer robust togtilbud.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll – Langset og Sørli – Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Prosjektet Venjar – Langset har nå behov for Byggeleder konstruksjoner Minnevika bru. Stillingen rapporterer til Prosjektleder.

Stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver

 • Byggeledelse for betong og brukonstruksjoner
 • Ansvar for å overvåke utførelse av entrepriser mht sikkerhet, kvalitet og spesifikasjoner innenfor arbeider med betong og konstruksjoner
 • Sørge for tilretting før byggestart, og at det er kartlagt hvilke omlegginger og forberedende arbeider som er nødvendig å gjennomføre
 • Bidra til koordinering mot tilgrensende fagområder
 • Verifisere entreprenørenes kvalitetsdokumentasjon, fremdriftsplanlegging, fakturering og sluttdokumentasjon
 • Bistå prosjektleder med kontraktsoppfølging av endrings- og avviksbehandling, kontrakttolkninger og liknede

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som Bachelor, Master eller annen relevant fagbakgrunn. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn, kombinert med lang erfaring, vil bli vurdert
 • Minimum 5 års erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherre for større betong og brukonstruksjoner er nødvendig
 • Erfaringer med spunt, spuntkasser og friksjonspæler
 • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet
 • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Link International Norge AS bistår Bane NOR i denne rekrutteringsprosessen. For ytterligere informasjon om denne muligheten er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Terje Strøm på tlf 911 44 511 eller Yvonne Berg på tlf 414 17 017.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt i en innledende fase.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til strom@linkint.no