Skip to main content
 • Heltid
 • Sandvika
 • Denne stillingen er besatt

Nettside Bane Nor

Vi skaper fremtidens jernbane

Ønsker du å være med på å planlegge og gjennomføre Norges største samferdselsprosjekt?

Vi skaper fremtidens jernbane – vil du være med?

Vi har behov for en dyktig og helst erfaren geotekniker.
Vi kan tilby en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner.

Stillingen rapporterer til prosjektsjef For TK06 – Styggedalen – Hønefoss.
Arbeidssted er Sandvika, men kan bli endret ila prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å følge opp prosjektering og bygging for de enkelte entreprisene, og ivareta alle geotekniske problemstillinger knyttet til stabilitet på veg og jernbane. Spennet i utfordringene er skjæringer i kvikkleire, fundamentering av bru/fylling i meanderområder, områdestabilitet, avlastningsvurderinger, høye og arealkrevende fyllinger på grunn og i vann som fundament for vei- og jernbanekonstruksjoner.
 • Bistå med valg og forankring av de tekniske løsningene som skal legges til grunn for samtlige entrepriser
 • Samarbeide og koordinere med andre fagområder inklusiv kontrakt og økonomi, for utvikling av gode helhetlige løsninger.
 • Følge opp geoteknisk prosjektering, bygging og dikumentasjon
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre bli tilført stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som bachelor eller master innen fagområdet geoteknikk
 • Erfaring fra entreprenør-, rådgiver – eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver
 • Erfaring fra geoteknisk prosjektering er ønskelig
 • Inngående kunnskap om relevante standarder og forskrifter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Utdanningsretning

 • Geofag
 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Tar initiativ, beslutninger, er strukturert og ryddig
 • Tverrfaglig innstilling og arbeidsform
 • Strukturert.
  Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Link International bistår Bane NOR i denne prosessen. For ytterligere informasjon om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte oss

Yvonne Berg:  414 17 017  berg@linkinternational.no
Terje M. Strøm:  911 44 511 strom@linkinternational.no
Sverre Bragstad:  906 59 283 bragstad@linkinternational.no

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt i en innledende fase, også ovenfor vår oppdragsgiver.

Søknad registreres via Bane NOR sin hjemmeside eller denne linken: Søknad geotekniker