Skip to main content
 • Heltid
 • Eidsvoll

Bane NOR

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.


Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll – Langset og Sørli – Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontrollere utførelsen av arbeidene med fokus på teknisk kvalitet, gjennom byggherrens stikkprøvekontroll innenfor eget ansvarsområde og kontrollplan.
 • Oppfølgingen av entreprenørens egenkontroll og gjennomføringen av faseplaner?
 • Utarbeide kontrollørmelding (K-melding) ved avvik fra kontrakt.
 • Utarbeidelse av kontrollplan i eget fagområde.
 • Vurdere behovet for ekstra (ev. mindre) omfang av stikkprøvekontroller.
 • Medvirke i den kontrakts-/avtalemessige og økonomiske kontroll av den utførenes arbeid, som for eksempel kontroll av målebrev og attestasjon av fakturaer.
 • Følge opp krav som er satt til dokumentasjon og rapportering i kontraktsperioden.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master- eller bachelor nivå. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn kombinert med lang erfaring vil bli vurdert
 • Mer enn 8 års erfaring fra byggeledelse av tverrfaglig arbeider med jernbanetekniske anlegg
 • Relevante erfaringer med fordelingsnett høyspent og lavspent
 • Nødvendig kompetanse for prosjektering, kontroll og byggeledelse av høyspent og lavspent
 • Erfaring fra ingeniørvirksomhet/offentlig forvaltning
 • Erfaring i å utføre kontroll av teknisk utførelse av jernbanetekniske arbeider, og skal i tillegg ha erfaring med:
 • Daglig oppfølging av anleggsaktivitet
 • Oppfølging av kontrakter
 • Oppfølging av SHA, kvalitet og fremdrift på byggeplass
 • Økonomisk oppfølging
 • Endringshåndtering
 • Koordinering av FDV- og sluttdokumentasjon
 • Krav til minimum B2 i norsk.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Beherske nødvendig dataverktøy
 • Førerkort klasse B.

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Utdanningstittel: Teknisk fagskole

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk og drivende og ønsker å bidra til videre utvikling av Bane NOR
 • Du er god på samspill og bygger tillit
 • Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ta kontakt

Terje Strøm, tlf 91144511 epost: strom@linkint.no
Yvonne Berg, tlf 41417017 epost: berg@linkint.no

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til strom@linkint.no