Skip to main content
 • Heltid
 • Eidsvoll


Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre – og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll – Langset og Sørli – Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta – Moss – Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontrollere utførelsen av arbeidene med fokus på teknisk kvalitet, inkludert oppfølgingen av entreprenørens driftskontroll og gjennomføringen av byggherrens stikkprøvekontroll.
 • Utarbeide kontrollørmelding (K-melding) ved avvik fra kontrakt.
 • Utarbeidelse av kontrollplan i eget fagområpde.
 • Følge opp arbeidene og utføre eller få utført teknisk stikkprøvekontroll av arbeidene innenfor eget ansvarsområde. Kontrollen skal utføres i henhold til byggherrens kontrollplan.
 • Vurdere behovet for ekstra (ev. mindre) omfang av stikkprøvekontroller.
 • Medvirke i den kontrakts-/avtalemessige og økonomiske kontroll av den utførenes arbeid, som for eksempel kontroll av målebrev og attestasjon av fakturaer.
 • Følge opp krav som er satt til dokumentasjon og rapportering i kontraktsperioden.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning som Bachelor eller tilsvarende. Teknisk fagskole kombinert med mer enn 5 års erfaring som kontrollingeniør eller formann/driftsleder for større infrastrukturprosjekter kan kompensere for kravet om Bachelorgrad.
 • Krav til erfaring med bruk av NS 8406 eller NS 8405.
 • Krav til flere års erfaring med bruk av statens vegvesens prosesskoder.
 • Erfaringer fra vegbygging og underbygning jernbane vil bli vektlagt.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norsk
 • Krav til minimum B2 i norsk.
 • Beherske nødvendig dataverktøy som er nødvendig for stillingen
 • Førerkort kl. B

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Utdanningstittel: Bachelor

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du er faglig sterk og drivende og ønsker å bidra til videre utvikling av Bane NOR
 • Du er god på samspill og bygger tillit
 • Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidssted: Eidsvoll

Ta kontakt

Terje Strøm, tlf 91144511 epost: strom@linkint.no
Yvonne Berg, tlf 41417017 epost: berg@linkint.no

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til strom@linkint.no