Skip to main content
 • Heltid
 • Drammen

Bane NOR

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.


Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.
Drammen – Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.
Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen.
Detaljplanen omfatter:
– Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.
– Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen
– Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger
– Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen
– Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon
– Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor

Prosjektet Drammen – Kobbervikdalen har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter en dyktig Prosjekteringsleder.Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i et prosjekt med høye ambisjoner. Arbeidssted er Drammen

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjekts leveranser innen prosjektstyring i samsvar med styrende dokumenter, systemer, og retningslinjer i Bane NOR.
 • Sikre effektiv og proaktiv implementering og kontroll av prosjektstyring i prosjektet.
 • Lede prosjekts usikkerhetsstyringsprosess og sørge for gjennomføring av usikkerhetsanalyser av estimater og budsjetter.
 • Sørge for utarbeidelse av trender, analyser av problemområder og konsekvenser for fremdrift og kostnader, med anbefaling om korrigerende tiltak som underlag for beslutninger i ledelsen.
 • Lede prosjektenhetens økonomistyring og månedsrapportering, inkludert årlig budsjettprosess.
 • Ressursstyring for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse innenfor prosjektstyring i prosjektet.
 • Bistå i utviklingen av prosjektstyring i prosjektenheten.
 • Være sparringspartner og nær rådgiver til prosjektsjef.
 • Del av prosjekts ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole.
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen.
 • Minimum 8 års erfaring fra prosjektstyring og lederskap i store investeringsprosjekter.
 • God erfaring fra kontraktsoppfølging.
 • God forståelse til teknikk og anleggsgjennomføring i store investeringsprosjekter.

Utdanningsretning

 • Ingeniørfag
 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper.
 • Proaktiv, løsningsorientert og gjennomføringsdyktig.
 • Sterke analytiske og kommersielle egenskaper.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer.

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Arbeidssted: Drammen

Ta kontakt

Terje Strøm, tlf 91144511 epost: strom@linkint.no
Yvonne Berg, tlf 41417017 epost: berg@linkint.no
Sverre Bragstad, tlf 90659283 epost: bragstad@linkint.no

 

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til strom@linkint.no