Skip to main content

For Akershus Kollektivterminaler avdeling drift søker vi Teknisk IT-ansvarlig/prosjektleder

Som IT driftsansvarlig hos oss vil du jobbe med alt fra planlegging, installasjoner, systematisering, drift og optimalisering av servere og klienter, videreutvikling av bedriftens IKT-systemer og IKT-sikkerhet for trafikkstyringssystem, ITV og informasjonsskjermer. IT driftsansvarlig er ansvarlig for prosessbeskrivelser og dokumentasjon, innkjøp, budsjett og strategi. Andre oppgaver må påregnes. Du vil ha personalansvar for en person. Stillingen rapporterer til driftssjef.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Kartlegge hvordan IT strukturene er bygget opp og presentere forbedringsforslag
 • Drifte systemene
 • Inngå og følge opp avtaler med systemleverandører, nettverksleverandører m.m.
 • Etablere prosess-beskrivelser og systematisere dokumentasjon
 • Bestille endringer i nettverkstjenester ved behov
 • Installasjoner, drift og optimalisering av servere og klienter, videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. IKT-sikkerhet.
 • Utvikle dokumentasjon for IT-infrastruktur
 • Planlegge og koordinere vedlikehold på IT-Infrastruktur
 • Oppfølging av IT-hendelser
 • Helhetlig support (Service og vedlikeholdsavtaler)
 • Strategisk IT-ledelse, strategi og AI
 • Forbedringsprosjekter og prosjektansvar

Kvalifikasjoner: Krav til formell kompetanse

 • bachelor innen informasjonsteknologi (IKT arkitektur, nettverk, infrastruktur, IKT -sikkerhet, servere og brannmurer)
 • 2-3 års arbeidserfaring er positivt, men nyutdannede oppfordres til å søke!
 • Erfaring fra prosjektledelse vil telle positivt
 • Erfaring med presentasjonsverktøy
 • Sertifikat for bil klasse B

Personlige egenskaper:

 • Oppdatert på IT trender, nettverk og brannmurer
 • Framtidsrettet, med interesse for AI og hvordan ta det aktivt i bruk
 • God teknisk forståelse, praktisk og løsningsorientert
 • Strukturert, analytisk og metodisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Uredd og sulten ift å skulle lede og ha ansvar for ditt fagområde
 • Trives både med å være «hands -on» ute «i felt» og å dokumentere og drive forbedringsarbeid

Vi tilbyr:

 • Spennende stilling for deg som ønsker å være ansvarlig for drifting av IT infrastruktur i et mellomstort selskap
 • Varierte oppgaver med høy grad av selvstendighet
 • Hyggelig miljø
 • Ruter frikort ordning
 • God pensjonsordning i Pensjonskassen for fylkene

Aktiviteter vil foregå i hele Akershus og noe i Oslo. Du må derfor ha sertifikat for bil.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Bjørn Ivar Hansen tlf 920 30 234

Send kortfattet søknad med vedlagt CV til: hansen@linkrekruttering.no

Bli med på å utvikle tjenestene til våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår.
Akershus Kollektivterminaler FKF er et foretak i Akershus fylkeskommune. Vårt samfunnsoppdrag ligger i drift, forvaltning og en bærekraftig utvikling av kollektivinfrastruktur. Ansvarsområdene omfatter per i dag bussanlegg, bussterminaler, stoppesteder, fergeterminaler/kaianlegg, sykkelhotell, knutepunkter, sjåførfasiliteter og mikromobilitet. Vi opererer i geografisk området Akershus, samt noe i Oslo. Vi er kundefokusert, med de reisende og kollektivoperatørene som sluttbrukere av våre tjenester. Vi bidrar til at folk foretrekker å reise kollektivt.

Akershus kollektivterminaler FKF er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen ved behov.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentlighetsloven § 25.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til hansen@linkrekruttering.no