Skip to main content

Dignio AS

ignio ble etablert i 2010 og er i dag Norges ledende leverandør av medisinsk avstandsoppfølging. Vår programvare gjør det mulig for brukerne å bo lenger hjemme og med en høyere livskvalitet.

Dignio ble etablert i 2010 og er i dag Norges ledende leverandør av medisinsk avstandsoppfølging. Vår programvare gjør det mulig for brukerne å bo lenger hjemme og med en høyere livskvalitet. Samfunnsmessig betyr dette en mer bærekraftig måte å levere eldreomsorg på. Dignio er i dag den største leverandøren av teknologi for avstandsoppfølging til Helsedirektoratet, og leverer tjenester for blant annet Oslo, Bergen og Sarpsborg kommune. Som pionerbedrift står vi ovenfor en veldig spennende tid, hvor vi er med på å endre norsk helsevesen.

Dignio har inngått mange nye kontrakter og er i sterk vekst. I den forbindelse søker vi kundekonsulenter

Arbeidsoppgaver:

 • Support på Dignio Prevent (software), medisindispensere, iPad, MyDignio (app) og medisinsk målerutstyr
 • Support foregår på telefon, ev. e-post
 • Utarbeide FAQ sider og hjelpesider
 • Delta i å lage kursdokumentasjon
 • Delta i testing av nye versjoner av vår software
 • Bistå med å svare på tekniske krav i anbud
 • Enkelte kundemøter
 • Støtte resten av teamet avhengig av behov

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Helsefaglig og/eller teknisk utdannelse
 • Serviceinnstilt og med positive holdninger
 • Pedagogiske evner
 • Systematisk og selvstendig, opptatt av å ta sakene helt frem til kunden blir fornøyd
 • Norsk flytende skriftlig og muntlig, forstår dialekter
 • Engelsk god forståelse
 • Får energi av å hjelpe kunder og snakke med andre hele dagen
 • Interesse for å lære produkter og teknologi
 • Robuste nok til å takle vanskelig samtaler/situasjoner
 • Interessert i å bidra med teknisk salgsstøtte (f.eks. til anbudsbesvarelser)

 

Vi har i dag to produktlinjer: Medisinske målinger og medisineringsstøtte, begge administreres gjennom vår applikasjon Dignio Prevent. Du vil få nødvendig opplæring og støtte for å lære vår software og det utstyret du skal yte support på.

 

Vi tilbyr:

 • Gode lønnsbetingelser
 • God opplæring
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Delta i et miljø preget av samarbeid, positivitet og løsningsfokus

 

Arbeidssted: Fredrikstad

For mer informasjon, kontakt:
Rekrutteringsrådgiver Terje Strøm i Link International, tlf 91144511

Send søknad:

Kortfattet søknad med vedlagt CV sendes til: strom@linkinternational.no

Beskriv i hvilken grad du har erfaring med hver enkelt av arbeidsoppgavene og kvalifikasjonene som er etterspurt.

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til strom@linkint.no