Skip to main content

Link Kompetanse

Vi i Link Rekruttering har siden 2003 samarbeidet med våre kunder om å heve kompetansen i deres bedrifter.

Alle våre konsulenter har omfattende yrkes-, bransje- og ledererfaring og vi leverer kundetilpassede kurs og konsulenttjenester til ledere og medarbeidere.

Vår læringsfilosofi bygger på følgende grunnleggende prinsipper:

  • Trygg treningsarena – fokus på positivitet
  • Selverkjennelse fremfor kritikk
  • Treningskultur fremfor treningsstunt
  • Trening og evaluering i egen arbeidssituasjon
  • Erfaringslæring og erfaringsdeling
  • Kompetanse og eierskap internt
  • Kvalitative evalueringer i tillegg til kvantitative målinger

Salg og service

Vi bistår våre kunder med å sikre effektiv kundekommunikasjon. Dette gjør vi ved å øke ferdighetene til alle medarbeidere med kundekontakt.

Kommunikasjon og adferd

Vi bistår våre kunder med å utvikle medarbeidernes kompetanse innen intern og ekstern kommunikasjon.

Organisasjon og ledelse

Vi bistår våre kunder med å utvikle ledere og/eller lederteam.Vi gir dem en innsikt i de mest kjente lederteorier og verktøy, slik at de er i bedre stand til å nå egne og avdelings mål.

Team- og medarbeiderutvikling

Vi jobber med utvikling av team med teoretisk forankring i IMGD.

Omstilling og endring

Vi tilbyr karriereomstillingsprogram hvor medarbeidere blir ivaretatt på en profesjonell og god måte.