Skip to main content

Omstilling og endring

Et uventet jobbskifte kan oppleves forskjellig. Enten man blir overtallig som følge av omstilling eller avslutter arbeidsforholdet i forståelse med arbeidsgiver, vil man stå overfor ulike utfordringer. For mange kan bistand i overgang til ny jobb være betryggende.

Vi tilbyr et karriereomstillingsprogram hvor arbeidsgiver skal være trygge på at deres overtallige medarbeidere blir ivaretatt på en profesjonell og god måte. Gjennom undervisning, individuell rådgivning og coaching får de:

  • hjelp til å håndtere ulike følelser knyttet til det å miste jobben
  • økt innsikt i egen kompetanse, motivasjon og muligheter
  • identifisert egne verdier i forhold til karrierevalg
  • klargjort egne mål og visjoner
  • kunnskap om arbeidsmarkedet og rekrutteringsprosessen
  • utarbeidet målrettet CV, LinkedIn-profil og søknad
  • trygghet i intervjusituasjonen

Programmet kan gjennomføres både i gruppe og som enkeltperson, og tilpasses deltakernes behov.