Skip to main content

Organisasjon og ledelse

Vi bistår våre kunder med å utvikle ledere og/eller lederteam.Vi gir dem en innsikt i de mest kjente lederteorier og verktøy.

Dette gjør vi for å gi dem en praktisk tilnærming som er overførbar og anvendelig i deres rolle og som gjør de bedre i stand til å nå egne og avdelingens mål.

Eksempler på verktøy og temaer:
• Situasjonsbestemt ledelse
• Utvikling av ledergrupper
• Lederutvikling
• Strategiprosesser
• Struktur og mål
• Motivasjon
• 360
• Teamanalyse
• Feadback
• Assertive Communication
• ABCD-modellen