Skip to main content

Team- og medarbeiderutvikling

Vi jobber med utvikling av team med teoretisk forankring i IMGD. Gjennom måling identifiserer vi konkrete utviklingsområder og utarbeider handlingsplan som løfter gruppens prestasjons- og effektivitetsnivå.

En utviklingsprosess varer fra 6-18 måneder. Vi jobber med tiltak som flytter gruppen fra gruppekultur til teamkultur.
Sentralt i prosessen står kvalitetspyramiden som omhandler

• Mål
• Struktur
• Samspill
• Utviklingskultur
• Engasjement

I prosessen benytter vi også teambook som er et effektivt støtteverktøy for utviklings og forandringsarbeidet i teamet.
Grupper som utvikles til høypresterende team øker erfaringsmessig produktiviteten med 20 prosent.

Fra gruppekultur til teamkultur