Skip to main content

Link Rekruttering AS er et konsulentfirma innen rekruttering og kompetanseutvikling. Vårt fokus er å skape resultater sammen med våre kunder. Vi setter oss grundig inn i oppdragsgivers sted for å forstå deres behov og ønsker. Vi har en offensiv og positiv holdning som skaper motivasjon og fremdrift i våre samarbeidsprosjekter.

Vår forretningsidè
Vi skal skape verdiøkning for våre samarbeidspartnere gjennom riktig rekruttering og utvikling av mennesker.

Våre verdier
Våre kunder skal oppleve oss som fleksible, kompetente og målorienterte.

Våre fokusområder

1. Høy rekrutteringskvalitet
Vi er kompromissløse og gjør det som kreves for å lete frem de beste tilgjengelige kandidatene for våre oppdragsgivere.

2. Tilrettelagt kompetanseutvikling
Vi kjennetegnes ved å være spesielt gode til å forstå kundens behov og tilrettelegge trening og utvikling deretter.