Skip to main content

Personvernerklæring GDPR

Link International Norge AS personvernerklæring

Utarbeidet i samsvar med EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger i forbindelse med våre rekrutteringsprosesser og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Har du spørsmål rundt dine rettigheter ifm personvern kontakt strom@linkinternational.no

Personvernerklæringen gjøres kjent for kandidater ved at alle våre rekrutteringsrådgivere har henvisning til erklæringen, som ligger på www.linkinternational.no/personvernerklaering, i sine epostsignaturer.

Ansvar og formål

Daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  Formålet med innsamling og lagring av CV’er og personopplysninger, er å finne og å velge ut de best kvalifiserte kandidatene til ledige stillinger hos våre oppdragsgivere.

Databehandlere

  • Microsoft for Office365
  • Easycruit, Link International Norge AS sin egen kandidatbase
  • Refapp, for innhenting av referanseutaleleser på kandidater
  • 24SevenOffice for regnskapsdata
  • Outlook, epost lagres hos Microsoft
  • Cut-e personlighets-, evne- og ferdighetstester

Eksterne databehandler

  • LinkedIn
  • CV basen til Finn.no
  • Våre oppdragsgiveres databehandlere som f.eks Webcruiter

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosesser

Innsending av søknader, CV’er og personopplysninger skjer via direkte epost til våre rekrutteringsrådgivere navngitt på www.linkinternational.no/kontakt. Kandidater som sender inn jobbsøknad/CV blir kontaktet og bedt svare på om de ønsker at CV/Søknad skal slettes i vårt arkiv når den aktuelle rekrutteringsprosessen er avsluttet eller om de aksepterer lagring av kontaktdata og CV for å kunne motta informasjon om aktuelle stillinger på et senere tidspunkt. Kandidatens aksept registreres i var kandidatbase.

CV’er, søknader, notater fra samtaler med kandidaten og personopplysninger lagres i vår kandidatbase hvor kun våre rekrutteringsrådgivere har passordbeskyttet tilgang. Med personopplysninger menes i denne sammenheng; navn, fødselsår, epostadresse, telefonnummer, nåværende stilling, nåværende arbeidsgiver, samt navn på arbeidsgiver og stillingen som kandidaten er aktuell for. For å kunne tilby kandidater informasjon om aktuelle stillinger på et senere tidspunkt, lagres nevnte informasjon inntil mottatt ønske om sletting fra kandidaten. All lokalt lagret informasjon fra kandidater på den enkelte rådgivers PC slettes etter avsluttet rekrutteringsprosess. Alle utskrifter av

Link International Norge AS kartlegger ikke og lagrer ikke sensitive personopplysninger som rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Link International Norge AS videredistribuerer ikke personopplysninger, notater eller CV’er uten kandidatens samtykke.

 

Informasjonskapsler

Link International Norge AS henter ikke ut informasjonskapsler (cookies) fra besøkende på våre nettsider

 

Dine rettigheter etter personopplysningsloven

Alle har rett til generell informasjon om Link International Norge AS behandling av opplysninger. Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningen som er registrert om seg. Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir rettet eller slettet.