Skip to main content

Sertifiseringer og tester

Kandidater i våre rekrutteringsprosesser blir vurdert iht til DNVs standard for rekrutteringspersonell. Vårt mål er at både rekrutteringskandidater og oppdragsgivere skal oppleve oss som en seriøs samarbeidspartner innen rekruttering. Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan vi kan løse din bedrifts rekrutteringsbehov.

Kompetansebasert personlighet

Shapes måler kompetansebasert yrkesrelatert personlighet, og egner seg for bruk til seleksjon og utvikling på alle nivåer. Les mer på aon.com

Anvendelsesområde

Målgruppen er ledere, fagspesialister og nyutdannede fagspesialister. Kontekst for måling er seleksjon og utvikling. Shapes har i dag en stor og representativ generell norm på over 15 000 personer i datasettet. I tillegg er det spesifikke normer for ledere, fagspesialister, nyutdannede fagspesialister, ufaglærte og for karriererådgivning. Spørreskjemaet består av 18 dimensjoner med 8 items hver.

Testvarighet

Testtid: 10-15 minutter